Home

Vokalensemblen

Västerled

Västerleds

Vokalensemble


Västerleds vokalensemble är en av körerna inom Västerleds församling. Ett trettiotal medlemmar som repeterar en gång i veckan (torsdagar) och framträder dels i samband med kyrkliga högtider i Västerleds kyrka och dels i egna konserter. Sångarglädje och god vänskap präglar kören. För ytterligare information kontakta Fredrik Zander, Västerleds församling eller skicka ett mail.

Information


Sjung in advent


Söndag 3 december kl. 16.00 Västerledskyrkan


Diskanterna, Juniorkören, Ungdomskören, Gosskören, Torsdagskören och Vokalensemblen.
Staffan Liljas, solist.
Olof Olofson, trumpet.
Under ledning av Fredrik Zander och Sara Wager.


Är du intresserad av att börja i kören kontakta körens dirigent Fredrik Zander fredrik.zander@svenskakyrkan.se

eller 0709-555179

Maila till kören

 
 
 
 

Västerleds

församling


Kören är bara en del av Västerleds Församling. Mer information om församlingen finner du här .


Västeledskyrkan

Västerledskyrkan är körens hemmakyrka. Västerledskyrkan är Västerleds församlings huvudkyrka. Den reser sig som en mäktig basilika på en av de högsta platserna i Äppelviken. Kyrkan invigdes den 18 december 1932 av ärkebiskop Erling Eidem. Den är ritad av Birger Borgström. Läs mer om kyrkan här


Kom med i kören

Maila till oss (ovan) om du är intresserad av att provsjunga och komma med i kören.